Зміст рубрики "Бухоблік"

Сортування:

Крупка Я.Д., Задорожний З.В. та ін. Фінансовий облік: Підручник. -К.: Кондор, 2013. -551 с. ББК 65.052 УДК64.031 К 79 ISBN 978-966-2781-61-8

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2013. — 688 с. ББК 65.052я73 УДК 657 (075.8) С 14 ISBN 978- 617 -673-160-3

Маслак О.О., Жежуха В.Й. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — Львів:" Новий світ",2012. -301 с. ББК 65.052 УДК 657.1 М 31.4 ISBN 978-966-418-085-3

Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. — К.: Каравела, 2008. — 240 с. ББК У52 УДК 657 Ш 35 ISBN 966-8019-83-0

Шило В. П. Судово- бухгалтерська експертиза. Підруч. — К.: 2013. -543с. ББК 67 С.12 ISBN 978 — 966 — 2781 — 33 -5

Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами: Навчальний посібник. — К.: ЦНЛ, 2004. — 352 с. ББК 65 УДК 657 М 45

Дмитренко І. М. Аудит. — К.: 2013. -398с. ББК 65.052я73 УДК 657.6. Д 53 ISBN 978 -966-2781-22-9

Аудит: Навч. посібник для студентів. / В. Немченко та інши. — Одеса, 2002. — 200 с. ББК65 УДК 657 ISBN 5-7763—1225-6

Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України: Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції 19 травня 2006 р. — К.: КНЕУ, 2006. — 200 с. ББК 65 М 58

Опорний конспект з курсу «Бухгалтерський облік в торгівлі» для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050108 «Маркетинг» усіх форм навчання. /Укладачі: Н.Морозова, А.Шаповалова. — К.: КНТЕУ, 2001. — 108 с. ББК 65 О 65