Зміст рубрики "Різне( Miscellaneous)"

Підрубрики

Сортування:

Ткачук П. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного-провідний видовий вищий військовий навчальний заклад України// Вища школа. -2016. -№7-8. -С.7

Русаловський В. Одеська національна академія зв`язку: впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес// Вища школа. -2016. -№6. -С.7

Кононенко Ю. З думкою про майбутнє вищої освіти в Україні// Вища школа. -2016. -№4. -С.93

Кліменко В. Прогностика як системна складова навчальних технічних дисциплін// Вища школа. -2016. -№2. -С.102

Войціх І. Критерії та показники сформованості емоційної компетентності майбутніх психологів //Вища школа. -2016. -№6. — С.89

Культурологія /за ред. Гриценко Т.Б... -2-ге видання:навч.пос. -К:"ЦУЛ". -2009. -338с.ББК63.03 (0)я73 УДК 008.99 (075.8) ISBN 978-966-364-810-1

Кушнір В.С. Історія економічних вчень: Навч. посібник. — Харків: Еспада, 2009. — 208 с. ББК 65.02 УДК 330.8 К 96

Баластрик Л.О. Механізм реалізації соціальних функцій держави: інституційний аспект// Фінанси України. -2013. -№5. — С.90-99

Сизоненко В.О. Фінансування інноваційно орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності // Фінанси України. -2013. -№5. — С.80. -89

Гражевська Н.І., Трохименко В.І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації // Фінанси України. -2013. -№5. — С.58. -68