Зміст рубрики "Ваші анонси (Your announcements)"

Сортування:

Ситник.Н.С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Львів. 2018-511с. ББК.65.94. УДК 351.72. ISBN 966-311-009-0

Бедринець.М.Д, Довгань.Л.П. Фінанси підприємств.Навчальний посібник.К. ЦУЛ. 2018-365с. ББК 65.290-93. УДК 351.72. ISBN 966-8340-26-4

Аніловська. Г.Я. Фінанси підриємств. Навчальний Посібник. Львів 2018-467с.ББК 65.94. УДК 336.1 ISBN 966-311-009-0

Ситник.Н.С. Фінанси підприємств.Навчальний посібник. Львів 2020-651с. ББК 65.94.26я73. УДК 336.1. ISBN 966-311-009-0

Бедринець.М.Д. Довгань.Л.П. Фінанси підприємств.Навчальний посібник. К.ЦУЛ 2018-435с.ББК 65.290-93. УДК 336.1 ISBN 966-8340-26-4

Іванов.Ю.Б. Податкова система. Навчальний посібник. Харків,2018-398с. ББК 65я261ю411я73. УДК351.71. ISBN 978-966-418-278-9

Гречко.А.В. Податкова система. Навчальний посібник. -К.: Кондор.2018-327с. ББК 65.261.41.УДК. 351.71.ISBN 978-966-351-249-5

Стельмащук.А.К. Бухгалтерський облік:теорія, практикум, тренінг.Навчальний посібник. -К.:2016-429с.ББК 65.052я73. УДК 657.ISBN 978-966-364-888-0

Серпенінова.С.В. Бухгалтерський облік: загальна теорія. Навчальний посібник. -К. Кондор,2017-467с.ББК 65.0522я7 УДК 657. ISBN 978-966-2015-63-7

Мельник.Т.Г. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. К.: Кондор 2016-696с. ББК 65 (052я73) УДК 657. ISBN 978-617-673-160-3