Зміст рубрики "Ваші анонси (Your announcements)"

Сортування:

Кліменко.О.В. -Напрями вдосконалення регулювання ринку страхування . -Економіка України2019. -с.55. -№8

Говорушко Т.А.Бюджетна система.Навч.посіб. -Львів:Магнолія2006,2018. -296с.УДК 336 (075.8) ISBN978-617-574-099-6

Звєряков М.І. Промислова політика і механізм її реалізації // Економіка України. — 2016. — № 6. — С. 4

Андрєєва Г.П. Аналіз основних видів діяльності територіальних туристично-рекреаційних комплексів щодо виробництва і реалізації туристичного продукту // Науковий вісник ХДУ. — 2015. — № 10. — С. 23

Федорова А.С. Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу // Економіка АПК. — 2016. — № 7. — С. 111

Третяк А. Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні// Економіст. -2016. -№5. -С.38

Красильникова Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення ії якості. // Вища школа. — 2016. — № 9. — С. 67

Ганаба С. Мережеві технології як складова якісної освіти. // Вища школа. — 2016. — №1. — С. 44

Яценко Т. та ін. Психологічний факультет: традиції і сьогодення. // Вища школа. — 2016. — № 4. — С. 59

Шпак В., Майборода Г. Інститут педагогічної освити, соціальної роботи і мистецтва: історія і сьогодення. // Вища школа. — 2016. — № 4. — С.59