Зміст рубрики "Освіта"

Сортування:

Козлова.Г.В. Організація науково- освітніх заходів в умовах дистанційних комунікацій. — Вища освіта України. 2022№1-2.С.84-85

Нестерова.М.О. Практика впровадження європейських цінностей для сталого розвитку вищої освіти України . — Вища освіта України.2021.№1.С.44-55.1

Кочубей.Н.І. Освіта сучасної України в контексті сталого розвитку та ноотехнологій. -Вища освіта України.2021.№2.С.44-53

Бутко.М.П. Сучасні аспекти цифролізації і впровадження штучного інтелекту в діяльність закладів вищої освіти України. -Економіка України 2022.№11.С.76-86.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Білінець.М.Ю.Фінансування вищої освіти України у21 ст.виклики та перпективи їх подолання. -Фінанси України №2,с98,2021

Парасій- Вергуненко І.М. Організаційний механізм впровадження бюджетування в закладах вищої освіти// Фінанси України. -2019. -№3. — С.92-102

Павлюк К.В. Взаємозв`язок результатів науково-дослідної праці та фінансування науки:зарубіжний досвід//Фінанси України. -2019. -№3. -С.73-91

Базилевич В.Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.//Вища щк. -2018. -№3. -С.71

Бебко С.Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду.//Вища шк. -2018. -№3. -С.62

Возняк О.Формування фахової компетентності майбутнього будівельника шодо використання нанотехнологій.//Вища шк. -2018. -№3. -С.30