Зміст рубрики "Освіта"

Сортування:

Ткачук П. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного-провідний видовий вищий військовий навчальний заклад України// Вища школа. -2016. -№7-8. -С.7

Русаловський В. Одеська національна академія зв`язку: впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес// Вища школа. -2016. -№6. -С.7

Кононенко Ю. З думкою про майбутнє вищої освіти в Україні// Вища школа. -2016. -№4. -С.93

Кліменко В. Прогностика як системна складова навчальних технічних дисциплін// Вища школа. -2016. -№2. -С.102

Войціх І. Критерії та показники сформованості емоційної компетентності майбутніх психологів //Вища школа. -2016. -№6. — С.89

Ильин Е.Н Путь к ученику.Раздумья учителя-словесника. -М:Просвещение,1988. -280с. ББК 74 И 23

Технические средства обучения:Карпов В. -М:Просвещение,1979. -271с. ББК 74 К 26

Сухомлинский В.О. Батьківська педагогіка. -К.: Рад. школа, 1978. -263 с. С91

Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. -М.: Изд-во Академия педагогических наук,1954. -370 с.

Хрестоматия по истории зарубежной педагики: — М:Просвещение,1971. -45о с. ББК 37 (9) П34