Зміст рубрики "Економіст"

Сортування:

Куць Н. Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки//Економіст. -2016. -№5. -С.34

Романюта Е. Податкові ефекти від євроінтеграційного розвитку економіки України// Економіст. -2016. -№5. -С.30

Радзієвська С. Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв`язків України// Економіст. -2016. -№5. -С.23

Крюкова І. Телепортація соціально-економічної відповідальності держави в Україні// Економіст. -2016. -№5. -С.19

Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності// Економіст. -2016. -№5. -С.12

Кричевська Т. Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз//Економіст. -2016. -№5. -С4

Бойко В. Безпека атмосферного повітря як складова екологічної безпеки прикордонних регіонів Західної України// Економіст. -№3. -С.26

Яковлєв А. Засоби визначення ефективності від створення й реалізації наукоємної продукції// Економіст. -2016. -№3. -С.23

Шевчук В. Тенденції розвитку системи рефінансування банків України// Економіст. -2016. -№3. -С.12

Антоненко І. Круїзний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку// Економіст. -2016. -№3. -С.3