Зміст рубрики "Економіст"

Сортування:

Швайдак В. та ін. Макроекономічний аналіз ринку небанківських фінансових посередників та перспективи інтеграції державного капіталу. // Економіст. — 2017. — № 8. — с. 21-26

Голян В. Петруха С. Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення. //Економіст. — 2017. — № 8. — с 8 — 18

Буйда К.Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі Украіни.//Економіст. -2016. -№12. -с.18

Шубалий О.Організаційно-економічні засади розвитку.//Економіст. -2016. -№12. -С.13

Левковська Л.Ідентифікація екологічних ризиків об"єктів.//Економіст. -2016. -№12. -с.8

Зіць О.Критерії визначення ключових показників ефективності//Економіст. -2016. -№7. -с.19

Диба В.Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів.//Економіст. -2016. -№7. -С.7

Майорова Т.Стан фінансового забезпечення нвестиціійної діяльності підприємств сфери туризму в Украінї//Економіст. -2016. -№7. -с.3

Бороденко Т.Корпоративні ІСІ в Украінї:сучасний стан та пріоритети розвитку//Економіст. -2016. -№10. -С.24

Тебілова Л.Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин. -Економіст. -2016. -№10. -с.14