Зміст рубрики "Історія економічної думки"

Сортування:

Диха М.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни:еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії // Економіка України. -2015. -№7. -С.82

Тарасевич В.М.Економіко-теретичне знання:будова ,структура та генеза у філософсько-науковому вимірі.//Екон.Укр. -2014. -№2. -с.29-31

Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ -початку ХХ ст. // Економіка України. -2013. -№4. — С80. -89

Ефименко Т.І.,Гасанов С.Науковий життепис видатного украінського вченого фінансиста і державного діяча Г.О.П"ятаченка//Економіка Украіни. -2013. -№3. -С.86-94

Небрат В.В.Історіко-фінансови дослідження в украінській економічній думці ХІХ-початку ХХст.//Економіка Украіни. -2013. -№3. -С.77-86