Зміст рубрики "Управління економікою"

Сортування:

Клименко О.В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні // Економіка України. -2014. -№5. -С.58

Клименко І.В. Лізинг у системі забезпечення надання транспортної послуги автотранспортним підпрємством// Економіка України. -2014. -№7. -С.399

Гавриш О.А.,Войтко С.В. Особливості інноваційного розвитку космічної галузі України на початку ХХІ ст. // Економіка України. -2014. -№8. -С.34

Яременко О.Л.,Дмитренко О.В.Інституційні ефекти нетрадіційної грошово — кредитної політики:поступова адаптація або фінансова сингулярність?-Єкон.Укр. -2014. -№2. -с.4-6

Рябініна Л.М. Термінологія та її значення в теорії і практиці економічних відносин // Економіка України. -2014. -№2. — С.16

Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України// Економіка України. -2014. -№12. — С.4

Височин І.В. Роздрібний товарооборот підприємств як індикатор соціально-економічного розвитку України // Економіка України. -2013. -№7. — С.34 -43

Радіонов Ю.Д. Результативність бюджетних програм як основа динамічного розвитку України // Економіка України. -2013. -№7. — С. 21 -33

Диха М.В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави // Економіка України. -2013. -№2. — С.29 — 37

Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові // Економіка України. -2013. — №2. — С.18 -28