Зміст рубрики "Управління економікою"

Сортування:

Левін.Р.Я. Сприйняття життєвих цінностей українцями та іншими європейцями в контексті проблем інтеграції українських біженців у Є.С...Економіка України.2022№10.С.51-60

Хвесик.М.А. Екосистемні платежі як інструмент реалізації екосистемного підходу в управлінні природокористування. Економіка України. -2022.№10 С.76-92

Снігова.О.Ю. Державна політика структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України в період повоєннго відновлення. -Економіка України.2020.№9.С.45-57

Дробязко.А.О. — Місія банків за участю держави в капіталі у відновленні економіки. — Фінанси України. -2022.№9.С.39-52

Радіонов.Ю.Д. Державні фінанси в умовах воєнного стану. — Фінанси України . -2022.№8. С.27-51

Кудряшов.В.П. Стратегічні засади управління державним боргом. -Економіка України. -Економіка України. 2022.№9. С.58-76

Ляшенко.О.Ф. -Оцінка впливу регуляторних рішень на енергетичну безпеку. — Економіка України 2022.№10. С.61-75

Чухраєва.Н.М. Автоматичний міжнародний обмін податковою інформацією: особливості попередніх умов запровадження в Україні під час воєнного стану. Фінанси України 2022.№5.С.102-114

Редзюк.Є.В. Інструменти фондового ринку як фактор оптимізації системи управління державним боргом. -Економіка України. -2022№7.С 121-130

Кіндрацька.Л.М. Теорнтичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб"єктів господарювання. — Фінанси України 2022 №1.С.118-128