Зміст рубрики "Управління економікою"

Сортування:

Кравців В.С...Жук. П.В.Концептуальніі засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Украінських Карпат.//Економіка Украіни. -2013. -№1 . -с.4-6