Зміст рубрики "Фінанси, налоги, кредит"

Сортування:

Соколовська.А.М. Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у ЕС. -Фінанси України 2021№3 с23

Соколовська А.М.Суперечності та проблеми гармонізації ставок податку на додану вартість у Е.С. -Фінанси України 2021№3 с23

Плотніков.О.В. -Проблеми Співробітницта України з міжнародними фінансовими організаціями. -Економіка України . 2019. -№5 с41

Мельник М.І. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір//Фінанси України. -2019. -№3. -С.103-117

Гасанов С.С. Наднаціональні фіскальні правила та координація бюджетної політики в Європейському Союзі// Фінанси України. -2019. -№3. — С.37-55

Ходзицька В.В. Уникнення подвійного оподаткування доходів: світові тенденції// Фінанси України. -2019. -№4. -С.79-96

Кощук Т.В. Шляхи вдосконалення порядку сплати акцизного податку з тютюнових виробів в Україні// Фінанси України. -2019. — №4. -С.68-78

Дробязко А.О. Аналіз ефективності капіталовкладень у банки з участю держави в капіталі у 2018 році// Фінанси України. -2019. — №4. -С.32-51

Іваницька О.М. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків//Фінанси України. -2018. — №6. -С.45

Ловінська Л.Г. Нормативно-правове забезпечення звіту про управління підприємств в Україні//Фінанси України. -№6. -С.19