Зміст рубрики "Фінанси, налоги, кредит"

Сортування:

Іванов.Ю.Б. Податкова система. Навчальний посібник. Харків,2018-398с. ББК 65я261ю411я73. УДК351.71. ISBN 978-966-418-278-9

Гречко.А.В. Податкова система. Навчальний посібник. -К.: Кондор.2018-327с. ББК 65.261.41.УДК. 351.71.ISBN 978-966-351-249-5

Вакульчик.О.П. Методичний підхід до визначення якості бухгалтерських данних при внутрішньому аудиті. — Облік і фінанси. -2022.№2.С.5-14

Шерсток.О.П. Методика аудиту розкриття інформації про фінансові активи. — Облік і фінанси.2022.№1.С.141-147

Шигун.М. Податковий аудит іподатковий контроль модель взаємодії та законодавче регулювання. — Облік і аудит.2022.№3.С.46-55

Хмизовець.В. Теоретичні засади податкового контролю в Україні. — Облік і фінанси.2022.№3. С.84-94

БережецькаТ. Методи та інструменти антикризового регулювання банківської системи в умовах економічної нестабільності. — Облік і фінанси. 2022.№1. С.42-48

Зянько.В.В. Віртуальні активи крізь призму вітчизняної практики: ризизикоорієнтованість та імплементація. — Фінанси України. 2022.№3.С.76-87

Ларікова.М.В. -Особливості складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів в умовах воєнного стану. — Фінанси України.2022№10С.103-114

Валічура.В.А. -Оцінка конкурентоспроможності податкової системи України як чинника формування національного богатства. Фінанси України . — Фінанси України .2022№12.С.87-112