Зміст рубрики "Зовнішня торгівля"

Підрубрики

Сортування:

Буковинский С.Забезпечення цінової стабільності і мінімізація системних фінансовіх ризиків//Вісник НБУ. -2014. -№5-13. -с.5-13

Богдан Т.Глобальні ризики боргового"нависання"у розвинутих країнах і засоби іх мінімізації.//Вісник НБУ. -2014-№6. -39-46

Борисова Л.Є. Проблеми подальшого розвитку підприємств телекомунікацій. // Зовнішня торгівля..., № 5-6 (76-77), 2014. — с. 226

Квач Я.П. Оцінка нематеріальних активів у контексті діагностики економічної безпеки підприємства. //Зовнішня торгівля: економіка,фінанси, право.№ 5-6 (76-77), 2014. — с. 218

Якушик І.Д.Концептуальні підходи до управління витратами в системі економічної безпеки підприємства//Зовн.торг. -2014. -№5-6.с.211-218

Білик Р.С.Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності//Зовн.торг. -2014. -№5-6

Білик Р.С. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності // Зовнішня торгівля. -2014. -№5-6. — С.202

Гурський Д.Ю. Особливості застосування обов`язкових резервів як інструмента регулювання грошово-кредитного ринку в Україні// Зовнішя торгівля. -2014. -№5-6. -С.193

Гончар В.Г. Вплив науково-технічного прогресу на економічну безпеку держави//Зовнішня торгівля. -2014. -№5-6. -С.180

Замлинський В.А. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування як складової фінансового забезпечення інноваційної діяльності України. -2014. -№5-6. — С.172