Зміст рубрики "Соціальний захист"

Сортування:

Рудик. В. Особливості формування системи захисту пенсійних активів накопичувальних пенсійних програм. — Облік і фінанси.2022 №1.С.59-64

Дороніна.О.А. Соцільний захист населення теоретичні засади і досвід України . — Економіка України 2022 №7 С.89-92