Зміст рубрики "Банки"

Сортування:

МіщенкоВ.І. Цифрові гроші центральних банків : майбутнє інстуційних змін у банківському секторі. -Фінанси України. 2021№2с26

ЛисенкоО.В.Оцінка економічної ефективності операцій банку зцінними паперами на прикладі А.Т. Ощадбанк. — Фінанси України,2021 №4 с7

Шірінян А.С. Конкурентотоспроможність ринку банківських послуг україни. -Економіка Укаїни 2019. -№3 с35

Заднепровська С.П. Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні фінансової стійкості банків // Фінанси України. -2019. — №3. -С.22-36

Козюк В.В. Незалежність центробанків та інфляція: фрагментаризація суспільства vs верховенство права// Фінанси України. -2019. -№3. — С.7 -21

Селіверстов В.В. Особливості впливу часових лагів на монетарну політику Європейського центрального банку//Фінанси України. — 2019. -№4. — С.52-67

Дзюблюк О.Монетарна політика як ключовий важіль реалізацїї антикризових заходів заходів в економіці//Банківська спр. -2017. -№2-С.З

Воронін А.Режими залучення банківських строкових депозитів.//Банків.спр... -2016. -№2. -С.107

Васильченко З.Методологічні засади антикризового управління банком.//Банківська справа. -2016. -№2. -С.2

Уманців Г.Комерціалізація об`єктів інтелектуальної власності в Україні//Банк. спр. -2016. -№2. -С.85