Зміст рубрики "Банки"

Сортування:

Ширінян.А.О. Банківька екосистема новий апарат банківської науки. -Облік і фінанси. 2022.№2.С.82-90

БережецькаТ. Методи та інструменти антикризового регулювання банківської системи в умовах економічної нестабільності. — Облік і фінанси. 2022.№1. С.42-48

Бортников.Г.П. Державне регулювання розкриття банками інформації про сталі фінанси. — Фінанси України . -2022.№8. С.90-117

Дробязко.А.О. — Місія банків за участю держави в капіталі у відновленні економіки. — Фінанси України. -2022.№9.С.39-52

Шелудько.Н.М.Національний банк України в умовах воєнного стану: ефективність дій на ринках капіталу. — Фінанси України. 2022.№5.С.61-85

Шелудько.Н.М.Національний банк України в умовах воєнного стану: ефективність дій на ринках капіталу. — Фінанси україни 2022.№5.С.61-85

Шаров.О.М. Дестафація грошей та поява цифрової валюти. — Економіка України 2022. -№1.С.82-96

Бортников.Г.П.Державні банки в умовах воєнного стану: ключові проблеми та заходи реагування. -Фінанси України 2022р.№4.С67-91

Дробязко.А.О. -Оптимізація моделей бізнесу державних банків в умовах посилення вимог до фінансової безпеки у 2022р. Фінанси України 2022. №1 С.74-89

Дробязко А.О. Стан та перспективи розвитку банків із іноземним капіталом в Україні. — Фінанси України 2021. -№6 с91