Зміст рубрики "Освіта"

Сортування:

Гогунський В.SCORUS:публікації науковців України.//Вища шк. -2017. -№2. -С.104

Саюк В.Проблема готовності майбутніх педагогів до роботи з детьми раннього віку у світлі української освіти./Вища шк. -2017. -№10. -С.89

Мегем Е.Проектна-технологічна підготовка майбутних учителів трудового навчання в особистісного-орієнтованому освітньому процесі.//Вища шк. -2017. -№11. -С.11

Хоружий Г.Конструктивний підхід у навчанні.//Вища шк. -2017. -№8. -С57

БлагінінаС.З досвіду Немеччини:забезпечення якості освіти в минулому і в наш час.//Вища шк. -2017. -№9. -С.87

Базилевич В.Інтелектуальна власність:теретичні виміри та практика реалізації.//Вища шк. -2017. -№7. -С.57

Будугай А.Григорій Верба-философ-скородознавець і педагог.//Вища шк. -2017. -№3. -С.22

Мегем Е.Проектно О. -технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання в особистісно-орієнтованому освітньому процесі.//Вища шк. -2017. -№11. -С.37

Брожик О.Сутнісні характеристики професійно значущих особистісних якостей майбутнього учителя початкової школи./Вища шк. -2017. -№10. -С.97

Федяєва В.Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ-початку ХХIст.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.32