Зміст рубрики "Освіта"

Сортування:

Ткаченко В.Стандарти вищої освіти у сфері кібербезпеки — важливий інструмент модернізації освітнього процесу та запорука національної безпеки України.//Вища шк. -2017. -№7. -С.31

Полищук В.Вища освіта у календарному соціальному вимірі.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.12

Подлесний С.Реформування технічної освіти України на основі застосування міжнародних стандартів ЕАFSG та GDIO./Вища шк... -2017. -№10. -С.7

Пивняк Г.Формування державного замовлення на підготовку фахівців інженерних та фізико-математичних спеціальностей./Вища шк. -2017. -№2. -С.17

Корсак К.Можлива роль університетів у повторенні українцями продавнього глобального цивілізаційного внеску.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.23

Корсак К.Можлива роль університетів у повторенні українцями прадавнього глобального цивілізаційного внеску.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.23

Зіньковський Ю.Уваров Б.Імператив стандартизацїї в освіті.//Вища шк. -2017. -№2. -С.7

Зінковський Ю.Мотивація да навчання у професійнії школі.//Вища шк. -2017. -№12. -С.25

Загородня А.Тенденцїї розвитку системи професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладів України та Польші.//Вища шк. -2017. -№5-6. -С.41

Дзвінчук Д.Вплив футурологічних першоджерел на визначення освітньої стратегїї в Україні.//Вища шк. -2017. -№7. -С.21