Економіка підприємства.Підручник.За заг.ред.С.Ф.Покропивного. -К.КНЕУ,2005.528 с.іл.ББК65.29 Е40

У підручнику послідовно викладено теоретичні,методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства.Наведено загальну організаціно-економічну характеристику підприємства як суб"єкта господадарювання.

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка (Economy)"