Мельник Л.Г.,Карінцева О.І. Економік підприємства/Конспект лекцій,Навч.посіб. -Суми,ВТД"Університетська книга ",2004 -412 с,УДК 658.1 (075.8) ББК 65.29я73. М48 .

Матеріал,викладений у навчальному посібнику,віідбивая вплив об"ективних економичних законих на діяльність господаруючих суб"ектів.

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Фінанси"