Бойчик І.М.,Харів П.С.,Хопчан М.І.,Піча Ю.В., Економіка підприємства:Навч.посіб. -К.:"Каравела",Львів:"Новий світ-2000".2001. -298с.УДК 334.724.6 (477)(07),ББК 665.9 (4Укр.) 301я73,Е40

Коротка анотація:

У навчальному посібнику коротко розкривається зміст кожноі теми з викладом розрхунково-аналітичних моментів,подається перелік обов"язкових питань до розв"язку типових задач.

Всього екз.   -  25

Видано   -   16

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка (Economy)"