Економіка та організація виробництва:Підручник/За ред.В.Г.Герасиммчука,А.Е.Розенпленера. -К.:Знання,2007. -678с. УДК658.5 (075.8),ББК65.29я73,Е45

У підручнику розглядаються економічні основи ефективноі діяльності підприемств в умовах ринкових відносин,виробничі ресурси та ефективнисть іх використання,ціноутворення,фінанси.

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка (Economy)"