Економіка підприємства ( в питаннях і відповідях):Цигилик Е .П. та іін. Навч.пос. — К.,ЦУЛ,2007. -212 с.УДК334.(075.В)ББК 65.29Я73.Е40

Коротка анотація:

У посібнику всі основі економичноі теоріі курсу економіки підпиємства,чинних законів України подано стислі відповіді на основні питання дисципліни.

Всього екз.   -   19

Видано   -   10

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка (Economy)"