Донець Л.І.,Романенко Н.Г. Основи підприємництва :Навч. пос... -К: цул,2006. -320с. УДК 658 (075.В)ББК 65.99я73 Д67

У данному навчальному пос. розглядаються зміст.принципи та види підпиємницкоі діяльності в умовах трансформаціі форм господарювання відчизняних підприємств.

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка (Economy)"