Біла. О.Г., Чуй І.Р. Фінанси:Навч.посіб. -Львів,2006. УДК 336. ББК65.9 (2) 26 Б 61 Б_Фін

Посібник підготовлений в розрізі тем. передбачених новою освітньо-професійною прогмою. Вцьму представлено сучасні теоретичні підходи до вивчення сутності фінансів, становлення і розвитку фінансової науки,фінансовоі науки,фінансовоі політили і фінансого,податковоі та бюджетноі політики,фінансовоі безпеки держави,дано характеристику фінансів іфінансовоі системи краін зрозвиненою ринковою економікою та фінансів Европейського Союзу.
,

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Фінанси"