Ноздріна Л., Ящук В., Полотай О. Управління проектами : Підручник. К. : Центр учбовой літ-ри, 2010. — 432с. УДК 338.24 (075.8) ББК 65.053я73 Н 78 Н_Екон

Коротка анотація:

Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальноЇ дисципліни «Управління проектами»,яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму «Економіка і підприємництво».

всього екз.  - 30

Видано  -  4

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка (Economy)"