Диба В.Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів.//Економіст. -2016. -№7. -С.7


Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіст"