Брадул О.М. Управлінський облік: навч. -практич. посіб. -К.: Видавничий дім"Кондор",2017. -352 с. УДК 657.1я73 ISBN 978-617-7458-01-3

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Бухоблік"