Лень В.С.Облік у бюджетних установах:Навч.посіб. -2-е вид. -К.:Каравела,2017. -264с.УДК657 (075.8) ISBN 978-966-222-988-2

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Фінанси"