Шило В.П.Міжнародні фінанси.за модульною системою навчання):Посіб. -К.:Кондор,2010. -346с.ISBN 978-966-351-288-4

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Фінанси"