Економічна історія: Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. /Н.Тимочко, О.Пучко, Л.Рудомьоткіна та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 216 с. ББК 65 Е 40 ISBN 966-574-273-6

Коротка анотація:

Містить програму курсу, навчально-методичне забезпечення до кожної теми курсу та ін.

Всього екз.  -   8

Видано  -  5

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка (Economy)"