Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні:основи та практика: Навч. посіб. -К.: ЦУЛ, 2006. — 556 с. ББК65.052 УДК 657 Л 46 ISBN 966-364-163-0

Бережний В.М., Кушнір В.С. та ін. Історія економічних вчень. Макроекономіка: Навч. посіб. -Харків: Еспада, 2007. -320 с. ББК 65 Б 48 ISBN 966-7870-98-7

Цал — Цалко Ю.С.,Холод Б.І. Економіка підприємства : Навч. пос. — Житомир: ЖІТІ,2000. -388с. ББК 65.29 Ц 12 ISBN 966 — 7570 -25 -8

Квач Я.П., Шапошников К.С., Адамкович М.М. Корпоративне управління організаційним розвитком: креативні засади /М.М.Адамкович, Я.П. Квач, К.С.Шапошников // під наук. керівництвом д.е.н., проф., засл. Діяча науки і техніки Укр-ни О.С. Редькіна. — Ізмаїл: СМИЛ, 2008. — 272 с. ББК 65.521.22 УДК 338.24:332.012.324 К 324 ISBN 978-966-8127-95-3

Страхування: Навч. — метод. посібник. /О.Гаманкова та ін.; За ред. О. Гаманкової. — К.: КНЕУ, 2000. — 120 с. ББК 65 С 83 ISBN 966-574-198-5

Павленко А., Войчак А. Маркетинг: Навч. — метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 с. ББК 65 П 12 ISBN 966-574-227-2

Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 80 с. ББК 65 Б 48 ISBN 966-574-343-0

Пінчук Н.,Галузинський Г., Орленко Н. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 296 с. ББК 65 П 32 ISBN 966-574-276-0

Чернявський О.П. та ін. Теорія фінансів : Навч. посібник. — К.:ДІЯ , 2000. — 235 с. ББК 65.26я73 Ч49 ISBN 966-7665-28-3

Фінанси: вишкіл студії:Навч. посіб. / За ред. С.І. Юрія. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -357 с. ББК 65.9 УДК336 Ф 59 ISBN 966-7952-11-8