Зміст рубрики "Економіст"

Сортування:

Буйда К.Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі Украіни.//Економіст. -2016. -№12. -с.18

Шубалий О.Організаційно-економічні засади розвитку.//Економіст. -2016. -№12. -С.13

Левковська Л.Ідентифікація екологічних ризиків об"єктів.//Економіст. -2016. -№12. -с.8

Зіць О.Критерії визначення ключових показників ефективності//Економіст. -2016. -№7. -с.19

Диба В.Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів.//Економіст. -2016. -№7. -С.7

Майорова Т.Стан фінансового забезпечення нвестиціійної діяльності підприємств сфери туризму в Украінї//Економіст. -2016. -№7. -с.3

Бороденко Т.Корпоративні ІСІ в Украінї:сучасний стан та пріоритети розвитку//Економіст. -2016. -№10. -С.24

Тебілова Л.Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин. -Економіст. -2016. -№10. -с.14

Варченко О.Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності.//Економіст. -2016. -№10. -с.4

Голян В. Сучасні проблеми міського землекористування (на монографію І. Новаковської"Управління міським землекористуванням")//Економіст. -2016. -№9. -С.38