Зміст рубрики "Проблеми економіки"

Сортування:

Назаренко Р.В.Про практичне застосування моделі економічного розміру замовлення//Економіка України. -2013. -№7. — С.59-66

Сухіна О.М., Лобасов О.П. та ін. Розвиток методологічних підходів до економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів // Економіка Україні. — 2013. -№2. — С.67 -80.

Городецький А.Є. Антикризове регулювання і моделі посткризового розвитку Росії // Економіка України . -2013. -№4. — С 67. -78

Циганов С.А. Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації // Економіка України. -2013. — №4. — С.4. -14

Сацик В.І. Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів // Економіка України. -2013. -№5. — С.75. -90

Фурдичко О.І. Питання економіки землекористування у процесі ведення лісівництва в законодавстві України // Економіка України. -2013. -№5. -С.56-65.

Буркінський Б.В.,Горячук В.Ф.Соціальний капітал:сутність,джерела та структура,оцінка//Економіка Украіни. -2013. -№1. -с.67-82

Папава В.Г. Проблема ефекту швидкого старту і просторове порівняння показників економічного зростання(На прикладі краін Східного партнерства)//Економіка Украіни. — 2013. -№1. — с.4-11

Липчук В.В.,Липчук Н.В.Соціальна кооперація:суть ,значення,досвід.//Економіка Украіни. -2013. -№6. -С.89 — 92

Бойченко Е.Б.Диагностіка вітворення населення регіону//Єкономіка Украіни. -2013 -№6. — с.79 — 89