Зміст рубрики "Економіка АПК"

Сортування:

Тулуш Л.Д., Грищенко О.Ю. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам // Економіка АПК. — 2016. — № 7. — С. 60

Тулуш Л.Д. Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві // Економіка АПК. — 2016. — № 2. — С. 69

Тимчак В.С. Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості // Економіка АПК. — 2016. — №10. — С. 102

Столярчук Н.М. Молоді вчені у вирішенні сучасних проблем аграрної науки // Економіка АПК. — 2016. — № 12. — С. 101

Стецюк П.А. Формування нової парадигми управління фінансовими ресурсами підприємств // Економіка АПК. — 2016. — № 6. — С. 77

Скрипник А.В. та ін. Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі // Економіка АПК. — 2016. — № 10. — С. 22

Скрипник А.В., Стариченко Є.М. Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України // Економіка АПК. — 2016. — № 8. — С. 14

Сичевський М.П., Коваленко О.В. Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації // Економіка АПК. — 2016. — № 11. — С. 60

Севда Эльшад. Экономическое значение расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве // Економіка АПК. — 2016. — № 11. — С. 68

Сас І.С. Аналіз ефективності концентрації виробництва в аграрних підприємствах // Економіка АПК. — 2016. — № 4. — С. 92