Зміст рубрики "КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І СТАТиСТИКИ"

Сортування:

Паєнтко Т.В. Рахункова палата України: виклики становлення // Фінанси України. -2019. -№4. — С.97-110

Перелік дистанційних навчально-методичних матеріалів кафедри ОАіС