Зміст рубрики "КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І СТАТиСТИКИ"

Сортування:

Шигун.М. Податковий аудит іподатковий контроль модель взаємодії та законодавче регулювання. — Облік і аудит.2022.№3.С.46-55

Паєнтко Т.В. Рахункова палата України: виклики становлення // Фінанси України. -2019. -№4. — С.97-110

Перелік дистанційних навчально-методичних матеріалів кафедри ОАіС