Зміст рубрики "Освіта"

Сортування:

Білінець.М.Ю.Фінансування вищої освіти України у21 ст.виклики та перпективи їх подолання. -Фінанси України №2,с98,2021

Парасій- Вергуненко І.М. Організаційний механізм впровадження бюджетування в закладах вищої освіти// Фінанси України. -2019. -№3. — С.92-102

Павлюк К.В. Взаємозв`язок результатів науково-дослідної праці та фінансування науки:зарубіжний досвід//Фінанси України. -2019. -№3. -С.73-91

Базилевич В.Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.//Вища щк. -2018. -№3. -С.71

Бебко С.Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду.//Вища шк. -2018. -№3. -С.62

Возняк О.Формування фахової компетентності майбутнього будівельника шодо використання нанотехнологій.//Вища шк. -2018. -№3. -С.30

Бідасюк Н.Використання паралельних текстів для вивчення іноземної мови./ Вища шк. -2018. -№3. -С.18

Погребняк В.Закон Укр."Про вищу освіту.:Практика імплетанції//Вища шк. -2018. -№3. -С.7

Загірняк М.Щодо місця коледжів і технікумів у системів у системі вищої освіти України.//Вища шк. -2018. -№2. -С.43

Омельчук С.Мовна дослідницька компетентність студента-филолога.//Вища шк. -2017. -№6-С.56