Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Якушик І.Д.Міжнародні фінанси:навч.пос. -К:М,ПЛеся,2014. -544с. — ББК 65.2я76. -УДК65. — ISBN 966-8126-53-1

Гвоздецкий В.Д.,Заросило В.О.Правові засади запобгання і протидії корупції:Навч.пос.:-К"УДУФМТ. -2012. -с.403 УДК 343.163 ББК67 ISBN 978-966-8517-41-7

Регіональна економіка/Квач Я.П. та ін. -Одесса:Феникс.2012. -С.1-204ББК 65,04 УДК 339.727.22 ISBN 978-966-438-636-1

Корпоративне управління в Україні:процеси формування та розвитку:монографія за науковою ред.Н.А.Хрущ. -К:"Кафедра". -2012. -299с

Васильєва Т., Лєонов С. та ін. Імпліцитне правило таргетування для економіки України // Вісник Національного банку України. -№4. — С.24-29

Збірник матеріалів ІІІ міжнародної конференції"Фінансово-кредитне стимулювання розвитку розвитку територіальних суспільних систем":28 березня 2014 року м.Луцьк . — Луцьк:РВВ Луцького НТУ,268. ББК 65

Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання/ О.С.Белоусова та ін. -К: ДННУ,2013. -308с. ISBN 978-966-2380-72-9 ББК 65.267 УДК 336.13 Р49

Шірінян Л.ВФінансове регулювання страхового ринку Украіни:проблеми теорії та практиги(монографія)/. -К:ЦУЛ,2014. -458с. ISBN 978-617-673-266-2 УДК 336.368 ББК 65.271-31 (4укр)

Ткаченко Н.В., Шабанова О.В. Наукови підходи до визначення сутності інвесттиційного потенціалу недержавних пенсіних фондів. // Фін. Укр., 2014. № 9. с. 93 — 106

Удосконалення опадаткування прибутку підприємств в Украінї/за загальної ред. //Єфименко Т.І,Ловінсіка Л.Г,Колюга Є.В. та ін. -К.:ДННУ «Академія фінансового управління» ,2013. — 526 с. ISBN 978-966-2380-61-3 УДК 336.221 (477) ББК 65.9 (УКР) 261.4 У31