Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Волкова І.А. Калініна О.Ю Бухгалтерський облік у банках: Навч. посіб. — К. Центр учбової літератури. 2011. — 520 с. В 67 УДК 657:336.7 (075.8) ББК 65.052я73 ISBN 978-966-364-888-0

Стрельніков О., Петрушевський Ю.Л. Звітність підприємства: навчальний посібник. — Львів: Магнолія 2006, 2013. — 312с. УДК 657 ББК У052 С 84

Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф.В.В.Немченко, О.Ю.Редько. — К.: ЦУЛ, 2012. — 540 с. УДК 657 ББК 65 А 93

Атамас П.Й. Фінансовий облік: практикум. Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2013. — 444с. УДК 657 ББК 65 Ф 59

Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах: навч. посібник. / Ю.Верига, Т.Гладких, О.Артюх, А.Мілька. — К.: ЦУЛ, 2012. — 592 с. УДК 657 ББК 65 О-17

Косова Т.Д., Сухарев П.М.,Ващенко Л.О. та ін. Організація і методика економічного аналізу: Навч. посіб. -К.: ЦУЛ, 2012. — 528 с. ББК 65.053 УДК 330.133 О 64 ISBN 978-611-01-0273-5

Загурський О.М. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс: Навч.посіб. -К.: ЦУЛ, 2013. -472 с. ББК 65.053 УДК 65.012 З 14 ISBN 978-617-673-131-3

Косова Т.Д., Сіменко І.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник. — К.: ЦУЛ, 2013. -440 с. ББК 65.053 УДК 65.012 Ф 59 ISBN 978-617673-121-4

Фінанси : Підручник. / За ред. С.І.Юрія, В.М. Федосова. — 2-е вид. — К.: Знання, 2012. — 687 с. УДК 336 ББК 65.9 Ф 59 ISN

Шара Є.Ю.та ін. Фінансовий облік — І : Навч. посібник. / Є. Шара, О. Бідюк, Н. Гуріна, І. Соколовська-Гонтаренко. — К.: ЦУЛ, 2012. — 408 с. УДК 657 ББК 65.052 Ш 25 ISBN 978-617-673-053-8