Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Подлєсна В. Інституційні основи впливу політики воєнного кейнсіанства на розвиток соціально-економічних циклів // Економічна теорія. -2013. -№2. — С.74 — 87.

Мандибура В. Системно -формаційна трансформація інституту власності // Економічна теорія. -2013. -№2. — С.57 -73

Шедяков В. Місце трудових відносин у відтворенні відчуження як форми економічної соціалізації особистості // Економічна теорія. -2013. -№2. — С.46 -55

Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення // Економічна теорія. — 2013. -№2. — С.28 -45

Корнівська В. Ліквідність у термінах економічної теорії : посткризові орієнтири розвитку // Економічна теорія. -2013. — №2. — С.16- 27

Бистряков І., Пилипів В. Просторові аспекти сталого розвитку: постнекласичний дискурс // Економічна теорія. -2013. — №2. — С.5 -15

Небрат В. Економіко-правова концепція та реформаторські ідеї Семена Десницького // Економічна теорія. — 2013. -№1. — С.86 -97

Довбенко М. Нобелівська оцінка практичності теорії ігор // Економічна теорія. -2013. -№1. — С.78 -85

Алімпієв Є.В. Механізм реалізації трансмісійного каналу цін активів в українській економіці // Економічна теорія. — 2013. -№1. -С.71 -77

Скрипниченко М., Абдрахманова А. Методологічні основи ієрархічного вимірювання ефективності соціально-економічних систем // Економічна теорія. -2013. -№1. -С.61-70