Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Унковська Т. Макроекономічне моделювання: сучасні виклики і перспективи розвитку // Економічна теорія. -2013. — №1. -С.43 -60

Прозоров Ю. Інституційна трансформація цілей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні // Економічна теорія. -2013. -№1. — С.31 -42

Тарасевич В.М. Про інституційну еволюцію перших цивілізацій:циклічність і етногенез // Економічна теорія. -2013. -№1. — С.20 -30

Гриценко А.А., Песоцька Є. Формування інформаційно -мережевої економіки // Економічна теорія. -2013. -№1. -С.5 -19

Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и межлународный маркетинг . -К:" Либра".1994

Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг . -К:" Либра".1994. — 129с. ББК 65 Н17 ISBN 5 — 7707 — 6822 — 3

Лагутин В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. пос. — К:Знання,1998. -169с. ББК 65.01 Л14 ISBN 966 — 7

Фільштейн Л.М. Грошовий обіг та кредит. — Кировоград: Центрально — Украінське видавництво,1995. с. -64

Економісти Украіни.Лидери вітчизняної економіки-К: Укр.вид. консорціум.2006. -540с. ББК 65 Е 21

Грималюк А.В. Сверхпредпринимательство (Методологические основы концепции двухуровневой рыночной экономики): Монография. — Киев: Аврио, 2007. -548 с. ББК 65.011 ISBN 966-96476-8-1