Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Підручник. — К.:2013. -495с. ББК У298.2я7 УДК 339.944 Н781 ISBN 978-966-2781

Фролова Л. В. Тренінг з економіки підприємства: навчально- методичний посібник. — К.: 2013- 154с. ББК 65.291. УДК 658.155.4 Ф 912. ISBN 978-966

Савченко В. Ф. Регіональна економіка : Навч. посібник. — К. -2012-339с. ББК 65.04. УДК 332.1 С 126. ISBN 978-966-351

Дунська А. Р. Зовнішньекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник. — К. -2013. -688с. ББК 65.298 УДК 339.9 Д83. ISBN 978-966-2781

Мостенська Т. Л. Менеджмент : Підручник. -2012. -458с. ББК 65.5я72. УДК 658 (075.5) М.51. ISBN 978-966-351

Поважний О. С. Корпоративне управління : Підручник. К. — 2013. -244с. ББК 65.292.34. УДК 334.722.8 П 42. ISBN 978-966-2781

Крупка Я. Д. Фінансовий облік. Підручник. — К: 2013. -551с. ББК 65.52.201.1 УДК 64.031. К 79. ISBN 978-966-2781

Калініченко О. В. Економіка підприємства. Навч. посібник. -2012-600с. ББК 65.29 УДК 330.542. К172. ISBN 978-966-2781

Дмитренко І. М. Аудит. — К.: 2013. -398с. ББК 65.052я73 УДК 657.6. Д 53 ISBN 978 -966-2781-22-9

Новак. В.О. Організаційна поведінка. Підручник. — К 2013, -498с. ББК У291.21я7 УДК 65.012.32. Н 54 ISBN 978-966-2781