Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України. -К.: Наук. думка, 2004. -256 с. ББК 65.9 М33 ISBN 966-00-0210-6

Гейлбронер Роберт Л., Тароу Лестер С. Економіка для всіх. -Львів: просвіта, 1995. -271 с. ББК 65.050 Г29 ISBN 5-7707—0615-5

Малий І.Й. Іноземні інвестициї: Зарубіж. досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України. — К.: НДФІ, 1999. — 45 с. ББК 65 М 19

Редькін О.С., Реген В., Хрущ Н.А. Сучасні стратегії та технології корпоративного управління. — Одеса: «Евен», 2004. — 216 с. ББК 65 УДК 330 Р 336

Захарченко В. И. Рекстуризация машиностроительного произвоздства: Монография. — О.: Феникс, 2006. — 104с. ББК 65.290-43я73 УДК 658.014. ISBN 966-8631-35-8

Мескон М. Х. Основы менеджмента. — М.:"Дело", 1992. -702 с. ББК65.050 М 53 ISBN 5-85900-015-4

Кураков Л.П. Экономическая теория: Учебное пособие. — М.: 2000. -686с. ББК У01я73 К93 ISBN 5-8538-069-2

Кураков Л.П. Экономическая теортя : Учебное пособие. М.: Пресс — сервис, 1998. — 688 с.ББК У01я73 К93 ISBN 5-85438-069-2

Белокрылова. О. С. — Теория переходной экономики: Учебное пособие. — Ростов-на- Дону : 2007. -352с. ББК65 Б43 ISBN 5-222-02033-9

Деречин В.В. и др. Системы технологий основные промышленные отрасли:Часть ІІ / Под. ред. Деречина В.В. — Одесса :Латстар,2001 . -300с. ББК 65.9 Д 19 ISBN 966 — 7558- 81 7