Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. -К.: Каравела.2004. -568 с. ББК 65.29я73 УДК 65.9075.0 Ш 33

Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб. -К.: Т-во «Знання», КОО,2003. — 199 с. ББК 65.9 ( 4УКР) УДК 336.74 Л14 ISBN 966-620-187-9

Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2000. -200с. ББК 65.24 З-13 ISBN966-574-197-7

Учебник по основам экономической теории:Учебник. -М:"Владос",1994. — 384с. ББК 65 У 91 ISBN 55 — 8765 — 008 — 9

Ніконенко. В.М. Політологія . Тернопіль. 1992. 256с. ББК 66.0. УДК 66.0

Азаров.М.Я. Управління Державним Бюджетом України. Підручник . ББК 65.9 (Укр) 261.3. У43. ISBN 978-966-8517-31-0

Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах: Монографія/під.ред.Ф.О Ярошенка. -К: Мін.фін Укр.,2010. -544 с. 65.9 Р 16 978 — 966 — 8517 — 37 -2

Науково — практичний коментар до Бюджетного кодексу України/коллектив авторів,за ред. Ф.О.Ярошенка. -К:Зовнішня торгівля,УДУФМТ,2010. -532с. ББК 65.9 Н 12 ISBN 978 — 966 — 8517 — 30 — 3

Шірінян Л.В., Шірінян А.С. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? : Монографія. — Черкаси: Наукове видання, 2012. — 208 с. ББК 65 Ш 65 ISBN 978-966-493-595-8

Міжнародні організації:Навч. посіб./ За ред.Ю.Г. Козака , В.В. Ковалевського та ін. -К.: ЦУЛ, 2007. — 440 с. ББК Ф4 УДК 22.29 М 11 ISBN 966-364-365-Х