Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Савицкая Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник... — Мн.: Экоперспектива, 1998. — 494 с. УДК 631 ББК 65.9 С 13 ISBN 85-6102-22-7

Макдоналд Р.Коментар до закону Украіни"Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" -К:Реферат,2006. -740с. ББК 67.9 М 69 ISBN 966 — 8058 — 25 — 9

Продиус.Ю.И. Экономика Предприятия: Учебное пособие . — Одесса: 2006. -414с. ББК 65.5-29я7 П787. Удк338.545 (07) ISBN 966-555-161-2

Квач Я.П. Фінансові важелі та стимули розвитку паливно-енергетичного комплексу: регіональний аспект / Я.П. Квач. -Ізмаїл: Вид-во « СМИЛ», 2008. -272 с. ББК 65.305 УДК332 ISBN 978-966-1606 -16

Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці. Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 15 квітня 2008 року: Науковий збірник. — К.: УДУФМТ, 2008. — 356 с. ББК 65.58 Т 86

Богатирьов А.М., Богатирева Л.Д., Редькін О.С., Тардаскіна Т.М. Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв"язку: Навч. посібник. Ч.2 Основи менеджменту та маркетингу. — Одеса: ОНАЗ ім.О.Попова, 2007. — 180 с. УДК 338.47 Б 74 ISBN 5-8 404-0176-5

Федоренко В.М., Федоренко А.В. Денежное обращение и кредит капиталистических стран: Учебник. — К.: Выща шк., 1989. — 288 с. ББК 65 УДК 336 Ф 33 ISBN 5-11-002065-5

Финансы капиталистических государств / Авт. коллектив под рук. проф. Б.Болдырева. — М.: Финансы, 1971. — 392 с

Економічна історія: Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. /Н.Тимочко, О.Пучко, Л.Рудомьоткіна та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 216 с. ББК 65 Е 40 ISBN 966-574-273-6

Денежное обращение и кредит капиталистических стран/Под. ред. Л.Н.Красавиной. -М: Финансы,1972. -280с. ББК 65.26 д ЗЗ