Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Сборник задач по общей теории статистики ( для программированого обучения ) : Учеб. пособие / И.С. Пасхавер , А.Я.Яблочник , Н.Т.Иващенко и др. — М.:Финансы и статистика , 1983. — 280 с. ББК 60.6 С23

Шило В. П. Судово- бухгалтерська експертиза. Підруч. — К.: 2013. -543с. ББК 67 С.12 ISBN 978 — 966 — 2781 — 33 -5

Балан А.,Філиппоова С. Методичні підході шодо формування інформаційного аналитичного забеспечення системи внутррішнього контролю енергокомпанії //Єкономіст . -2012. — №

Сахно Є.Ю. Менеджмент малих та середніх підприєств. Навч. пос. — 2013. -342с. ББК 65.052я73 УДК 657. М65 ISBN 978-966--2781-43-4

Дунська. А. Р. Навч. пос. -К. -2013-688с. ББК 65.9 УДК 339.9 Д25 ISBN 978-966-2781-33-5

Шило В.П., Ільіна С.Б., Шепелюк В.А. Управлінський облік:Навч. -практ. пос. -К.: Кондор-Видавництво, 2012. — 303. ISBN 978-966-2781-00-7

Череп О.Г., Столяр О.Ю. Місцеві фінанси: Навч. пос. -К.: Кондор-Видавництво, 2013. -468 с. ISBN 978-966-2781-47-2

Дмитренко І.М. Аудит ( за міжнародними стандартами):Навч. посіб. -К.: Кондор-Видавництво, 2012. -398 с. ISBN 978-966-2781-22-9

Цюрупа. М. В. Основи загальної та воєнної політології. — Підручник. — К.: 2013-512с. ББК 66.0я 73 УДК 32.001 Я 56 ISBN 978-966-2781-7

Економічна теорія: Політекономія. Підручник /За ред. В. Базилевича. — К.: Знання-Прес, 2007. — 719 с. ББК 65 УДК 330 Е 45 ISBN 966-311-049-Х