Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Практичний курс бізнесу: Навч. посіб.(збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань) / За ред. В.Р. Кучеренко, В.П. Марущак та ін. -Одеса: Пальміра, 2009. -184 с. ББК 65.9 УДК 330.33 ISBN 978-966-8945-54-0

Організація підприємницької діяльності: Навч. посіб./ Квач Я.П., Шлафман Н.Л. та ін. -Одеса: видавець СПД Бровкін О.В., 2013. — 204 с. ББК У 012.12 я73 УДК 334.7 ISBN 978-966-8484-40-7

Економіка праці та соціально-трудові відносини :навч.пос./Квач Я.П. та ін. -Одеса:СПД Бровкін І.В...,2012. -420с. ББК 65.24 УДК 331 Е 45 ISBN 978 — 906 — 8484 — 31 — 5

Сутормина В.Н. Финансы капиталистических государств. — К.: Вища школа, 1983. — 312 с. ББК 65 УДК 336 С 90

Смирнов А.В. Мир растений. — М., Мол. гвардия, 1979. -319 с. ББК 28.592 С50

Кормышев В.В., Коган А.Д. Лицом к природе. -Донецк: Донбас, 1990. -142 с. ББК 28.081 К66 ISBN 5-7740—0369-8

Лемешев М.Я. Природа и мы. -М.: Сов.Россия, 1989. — 272 с. ББК 20.1 УДК57.026 ISBN 5-268-00294-5

Корпаративне управління: Навч. Пос./За ред.Редькіна. — Одеса"Поліграф" ,2008. -140 с. ББК 65.21 УДК 332 К 68 ISBN 978 — 966 — 8788 57 — 4

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 1981. -262 с. ББК 65.053 Б 19

Опорний конспект з курсу «Бухгалтерський облік в торгівлі» для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050108 «Маркетинг» усіх форм навчання. /Укладачі: Н.Морозова, А.Шаповалова. — К.: КНТЕУ, 2001. — 108 с. ББК 65 О 65