Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Іванов Ю.Б. та ін. Вступ до бізнесу. — К:Вид. — во Либра,1995. -201 с. ББК 65 И 12 ISBN 5 — 7707 — 8291 — 9

Пушкарь М.С.,Пинхасик В.А. Основы маркетинга. -Тернополь: ,1995. -96с. ББК 65.2 П 12

Горілий А.Г.Економіка ринків праці:Навч.пос. — Тернопіль:Вид. -во Карп"юка,1999. -206с.ББК 65.240 УДК 331 Г 69

Соколовська А.М. Податкова система України : теорія та практика становлення. — К.:НДФІ, 2001. — 372 с. ББК 65.9 (4УКР) 261.4 С 59 ISBN 966-7675-03-3

Лондар С.Л. Моделі прийняття рішень з проблем вдоконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України.Монографія. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. — 274 с. ББК У9 (4Ук) 261.41 УДК 336.22 (477) Л-763 ISBN 966-613-105-6

Зазвонова Л.А.,Фомин Ф.Ф. Налоги и налогообложение : Учеб. пособие. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2003, — 265 с. ББК 65.261.4 УДК 336.2 (075.8) ISBN 966-301-030-4

Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Хрипача. Минск: НПЖ"Финансы, учет,аудит", 1997. — 448 с. УДК 338 ББК 65 Э 40 ISBN 985-6082-19-6

Лук"янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 524 с. ББК 65 Л 84 ISBN 966-574-521-2

Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учебник /Пер. с датск. — М.: Высш. школа, 1994. — 272 с. ББК 65.5 В 75 ISBN 5-06-003265-5

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М.: ИНФРА -М, 1995. — 304 с. ББК 65 У 89 ISBN 5-86225