Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Щербань В.М., Козубенко Л.Д. та ін. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2006. — 400 с. ББК 65.268 УДК 330. 341 Ш 61 ISBN 966-351-121-4

Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями іх реалізації. — Київ: ВІРА-Р, 1999. -120 с. ББК 65.290 Г 63 ISBN 966-95440-3-3

Банківська справа : Навч. пос. / За ред. Р.І Тиркала . — Тернопіль : Карт — бланш ,2008 . — 314 с. УДК 336 ББК 65.9 (4 УКР) 262 .10 Б 21 ISBN 966 — 7962 — 00 — 2

Опарін В. Фінансова система України : ( теоретико — методологічні аспекти ) : Монографія — К: КНЕУ , 2006. — 240 с. ББК 65.261 О 60 ISBN 966 — 574 -874- 817 — 3

Семенова В.Ю. 1С : Бухгалтерия 7.7 для Украины : Учебное пособие. — К : " София " ,2006. — 118с. УДК 657 ББК 65.052 С12 ISBN 86468 068 — 1

Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту : Учебник. — М : « Финансы и статистика» , 2008. — 96с. УДК 336 ББК 65.26 Б 20 ISBN 5 — 279 — 02209 — 8

Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. -Київ: ЦУЛ, 2003. — 240 с. ББК 65.1 УДК 336.14 М 632 ISBN 966-8253-60-4

Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібник. — К.: Київ, 2004. — 400 с. УДК 368 Р 38 ISBN 966-7376-52-4

Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія. — К.: КНЕУ, 2009. — 283 с. УДК 368.02 ББК 65.271 Г 18 ISBN 978-966-483-232-5

Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с. УДК 368 ББК 65.271 А 46 ISBN 966-7938-77-8