Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Плиса В.Й. Страхування: Навч. посібник. — К.: Каравела, 2006. — 392 с. УДК 368 ББК У271 П 38 ISBN 966-8019-50-4

Мних М.В. Страхування в Україні : сучасна теорія і практика: Підручник. — К.: Знання України, 2006. — 284 с. ББК 65.9 М 73 ISBN 966-316-109-4

Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Товариство « Знання», КОО, 1998. — 321 с. ББК 65.9 З 35 ISBN 966-7293-01-7

Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. посібник. — К.: МАУП , 1998. -424 с. ББК 65.271я7 Ш42 ISBN 966-7312-48-8

Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини : просторові аспекти розвитку: Навч. посіб. — Київ :ЦУЛ, 2004. -192 с. ББК 65.5 УДК 339.9 Н 62 ISBN 966-8253-39-7

Прокопенко І.В. та ін. Курс економічного аналізу : Підручник . -Харків: Легас,2008. — 384 с. ББК 65.05 П 80 ISBN 966 — 8074 — 93 — 9

Завгородній А.Г. та ін. Фінансовий словник . -К : Т-во " Знання, КОО. — 2006 . — 597 с. ББК 65.05 З 14 ISBN 966 — 620 — 018 — Х

Бутинець Ф.Ф. Аудит : Підручник . — Житомир : ПП" Рута" ,2006. — 512с. УДК 657 ББК 65.053 Б 93 ISBN 966 — 8058 — 40 — 9

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. пос. / Бутинець Ф.Ф. та ін. — Житомир : П.П." Рута" ,2006. -472с. УДК 657 ББК 65.052 Б 93 ISBN 966 — 8059 — 53 — 0

Управление портфелем недвижимости : Учебное пос. для вузов / Под. ред. С.П.Беляева . — М: Закон и право, ЮНИТИ ,2006 . — 391 с. ББК 65.262 У 67 ISBN 5 — 85171 — 036 -3